Die vaardigheid van teken word dikwels onderskat. Dit is hier waar jy leer om merke in verskillende mediums te maak, en waar jy uitvind dat 'n skildery net gevorderde tekenwerk is. Teken is bepaald die goedkoopste en maklikste manier om vinnig 'n opname te maak van wat jy sien. Sketswerk word ook in verskillende kleurmediums behalwe die tradisionele potlood, houtskool en pen en ink gedoen.