Die anatomie van die figuur word bespreek en modelle word gebruik.

Die "familiegesig" - daardie bekende familietrekke wat in alle families voorkom, en wat duidelik blyk wanneer 'n groep familielede bymekaar is. Dit word in die joernaalklas nagevors en vasgevang, en 'n "familieportret" word gemaak.
Die volgende portret is 'n voorbeeld hiervan.
Portret van n vriend