Hierdie ou tegniek bly immer gewild. Olieverf, met sy glinsteroppervlakke en diepte, het hom deur die eeue as die mees gesogte medium bewys. Danksy nuwe tegnologiese ontwikkelinge kan oplosbare olie nou met die pigment vermeng word. Kunstenaars wat olieverf tevore weens die chemiese bestanddele nie kon gebruik nie, kan nou daarmee skilder.

Olieverf kan met 'n verskeidenheid tegnieke gebruik word. Kom bemeester hierdie tegnieke aan die hand van hoe die ou meesters dit gedoen het.

  • Kom leer van kleur, en leer hoe om kleure by olieverf te vermeng.
  • Leer hoe om skilderoppervlakke te behandel.
  • Doen praktiese toepassing in die ateljee en in die buitelug.
  • Kom leer hoe om portrette te skilder.
  • Ontdek die vreugde van landskapskildering
  • Bemeester figuurskildering.
  • Verken stillewes.
  • Leer toepaslike kunsgeskiedenis.

Nadat die student die basiese inleidingskursus deurloop het, vorder hy of sy na die algemene kunsklas.