Joernaalskryf is die belangrikste manier
waarop jy jou ervarings kan verewig.
Kunswerke word uit jou eie wêreld gebore.
Leer om 'n visuele dagboek te hou en so ook moontlik jou
skryftalent te ontdek.
Links: onder en regs onder:
Johanna Prinsloo:
Skryf 'n storie oor jou troeteldier.
Skets jou kat en neem dan ook 'n foto, en voeg
alles op 'n interessante manier bymekaar - 'n volwaardige kunswerk op sigself.