Ek werk in verskillende mediums. Elke onderwerp vra 'n spesifieke medium. As ek egter tot 'n slotsom moet kom oor wat vir my die belangriste is, sal ek die tekenkuns uitsonder.
KLIK VIR VERGROTING